Božično-novoletni koncert
z Nušo Derenda

Kulturni dom Šmarjeta, 13. december 2019, ob 19:00

Hvala vsem, ki ste nam namenili svoj del dohodnine! V letu 2017 smo s pomočjo vaših donacij kupili nov instrument.

Vsak davčni zavezanec lahko v skladu s 142 členom Zakona o dohodnini nameni do 0,5 % dohodnine kot donacijo organizacijam, ki opravljajo splošno koristno dejavnost, med katere sodi tudi Godba na pihala Šmarješke Toplice. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršnega dodatnega stroška in ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine, nam pa zelo pomaga pri nakupu instrumentov.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko do konca leta oddate preko sistema E-davki ali pa natisnite obrazec in ga izpolnjenega s svojimi podatki pošljete na naslov:

Finančni urad Novo mesto
p. p. 380
8001 Novo mesto
Kandijska cesta 21, Novo mesto