Člani godbe

Častni člani

Franc Perme
Igor Primc

Gaja Mlakar
Loris Macedoni
Rika Macedoni

Andrej Bajc
Neja Hočevar
Gašper Rataj
Neža Strašek
Marko Švent

Boštjan Bobič
Marjan Jamnik
Jože Pavlin

Elvis Dežman
Marko Dežman
Manca Zorko

Sandi Durič
Alojz Gregorčič
Rok Tomažin

Tevž Bajc
Vinko Bobič
Aleš Hočevar
Simon Mrak
Jernej Petrovič
Gregor Zorko

 

Janez Zidarič