Zgodovina

Zgodovina

 

Godba na pihala je v Beli Cerkvi delovala med obema svetovnima vojnama. Edina pričujoča fotografija je iz leta 1927, ni pa ohranjenih zapisov, iz katerih bi izvedeli kaj več o ustanovitvi, delovanju in članstvu godbe v Beli Cerkvi.

Po predhodnem dogovarjanju in zbiranju poguma se je na ustanovnem zboru društva Godba na pihala Šmarješke Toplice 29. novembra 2009 na listo prisotnosti vpisalo 23 članov, od katerih je 13 članov takoj po ustanovitvi prijelo za instrumente, preostali so postali podporni člani. Na čelo seznama se je vpisal bodoči dirigent Branko Ambrožič.

To je bilo dovolj, da se je godbi pridružilo še nekaj članov bolj opremljenih z veseljem do glasbe kot z glasbenim predznanjem. Tudi instrumentov nismo imeli, zato se je takoj začelo mrzlično zbiranje sredstev in iskanje najcenejših instrumentov. Za začetek je bil vsak zvok dobrodošel.

Skupina je bila po glasbenem predznanju zelo homogena, saj je velika večina začela iz nič, z veliko volje in veselja do glasbe. Dirigentu ni preostalo drugega kot začeti s prvimi koraki teorije glasbe, učenjem vsakega posebej ter prirejanje aranžmajev znanju in sposobnostim vsakega člana godbe. Za sprejem v godbo na začetku ni bilo omejitev, ne po znanju in ne po starosti, štela je le volja. Tudi razlika 62 let v starosti najstarejšega in najmanjšega člana je bila prej prednost kot slabost.

Dvajset članov je tako pol leta po ustanovitvi s tremi skladbicami začelo obujati tradicijo prvomajske budnice v teh krajih. In že eno leto po ustanovitvi je uspel prvi novoletni koncert. Od tu naprej je Godbo na pihala Šmarješke Toplice zaznamovala stalna skupna rast znanja vseh članov in pregled napredka se pokaže na vsakoletnem novoletnem koncertu. Zanimivo je tudi to, da se tako število članov kot instrumentalna zasedba v prvih petih letih delovanja zelo malo razlikuje od tiste godbe izpred druge svetovne vojne.